ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

8o και 9ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΛΙΚΩΝ


Α/Α
ΥΛΙΚΑ
ΚΟΣΤΟΣ
1
Μπαλόνια
1,80
2
Εφημερίδες
0,50
3
Ξυλόκολλα
2,00
4
Μαρκαδόρους
3,90
5
Χαρτόνι
0,50
6
Σχοινί
1,00
7
Τενεκεδάκι καφέ
(υπήρχαν στο σπίτι)
8.
Ψαλίδι
0,90
9
Ξυλάκια
(υπήρχαν στο σπίτι)

ΣΥΝΟΛΟ
10,60