(ΕΞΩΦΥΛΛΟ) Εργασίας Α΄ Γυμνασίου "ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ"

Εργασία στο Μάθημα της Τεχνολογίας


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»

ΕΡΓΟ: ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ

Ονοματεπώνυμο: Μπαζιάνα Βάσω
Τάξη: Α’
Τμήμα: 3Ο
Σχολικό Έτος: 2012-2013


13ο Γυμνάσιο Λάρισας