(ΕΞΩΦΥΛΛΟ)
Εργασίας Α΄ Γυμνασίου με Θέμα:
"ΤΟ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ"

Εργασία στο Μάθημα της Τεχνολογίας


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»

ΕΡΓΟ: ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ

Ονοματεπώνυμο: ........................
Τάξη: Α’
Τμήμα: .......
Σχολικό Έτος: ......................


..... Γυμνάσιο .................