ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

10ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

  
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ


     ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ

  1)    Εγκυκλοπέδια         ΔΟΜΗ
  2)   Hot air balloon,    από την αγγλική Wikipediah
  3)   Αερόστατο,           από τη Βικιπαίδεια
  4)   Αερόστατο, από τη Livepediahttp://www.livepedia.gr/index.php/    Αερόστατο 
  5)   The History of Hot Air Balloning http://www.eballoon.org/history/history
  6)   How the balloon works   http://www.eballoon.org/balloon/how-it-works.html
  7)   How Hot Air Balloons Work       http://science.howstuffworks.com